Декларация за поверителност

Защита на лични данни:

 

С цел закупуването на стоки от Онлайн магазин ”landroverpartstore.com”, Вие предоставяте лични данни. Ние използваме тази информация, за да можем да изпълним направената от Вас заявка. Тази информация е под закрилата нa ЗЗЛД. С регистрацията си Вие давате изричното си съгласие Онлайн магазин ”landroverpartstore.com” да  оперира с данните предоставени от Вас при спазване изискванията на ЗЗЛД.

Онлайн магазин ”landroverpartstore.com” използва личната информация, единствено с цел да подобри услугите, които Ви предлага.

Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица.